Privacyverklaring Bootdigitaal

Bootdigitaal, gevestigd te Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bootdigitaal
Kruisbergseweg 147
7009 BN Doetinchem

Telefoon : 0615833663
Mail : info@bootdigitaal.nl
Internet en webshop : www.bootdigitaal.nl

KVK: 69845719
BTWnummer: NL001866507B67

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bootdigitaal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bootdigitaal respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Bootdigitaal zal uw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Boodigitaal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Als u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, emailadres en adresgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Mocht het door u bestelde artikel niet op voorraad zijn, dan nemen wij aan de hand van de door u ingevulde gegevens, contact met u op met betrekking tot de levertijd.

Om het webwinkelen zo aangenaam mogelijk te maken, slaan wij uw gegevens, met uw toestemming op. Hierdoor kunnen wij de website optimaliseren en personaliseren. Wij gebruiken uw emailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en voor speciale aanbiedingen en acties. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u dit kenbaar maken en zullen wij u uitschrijven. Als u bij Bootdigitaal een bestelling plaatst, bewaren wij uw gegevens.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Als u besluit een recensie/review te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt.

Wij zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht voor recensies/reviews die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Wij verkopen uw gegevens niet
Bootdigitaal zal uw persoonlijke gegevens uiteraard niet aan derden verkopen en zal de gegevens wanneer nodig uitsluitend aan derden verstrekken wanneer zij betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Onzer werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die soor uw browser worden opgeslagen op uw computer. Bootdigitaal gebruikt cookies voor herkenning bij uw volgende bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen/behoeften van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Bootdigitaal geen cookies ontvangt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bootdigitaal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bootdigitaal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Bootdigitaal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bootdigitaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Herroepingsrecht, recht van retour bij levering van producten
Bij levering van producten heeft u als consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product of vooraf aan ons bekend gemaakt. Voor maatwerk is dit niet van toepassing. 

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien van het herroepingsrecht gebruik gemaakt wordt, zal de consument het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking en originele staat aan Bootdigitaal retourneren.